Baterie pro solární systémy

Slouží pro akumulaci elektrické energie. Akumulace energie je jednou z nezbytných podmínek pro přiznání dotace NZÚ. V hybridních fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy se obvykle používají baterie olověné, nebo lithiové.

Olověné baterie

Olověné baterie mají obvykle životnost kolem 1500-2000 cyklů a vzhledem k tomu, že se využívají převážně mimo zimní měsíce, vydrží kolem 10 let. Obvykle se olověné baterie staví v kompletech po čtyřech kusech, které se zapojují sériově. Váha jedné baterie se pohybuje kolem 35 kg a rozměry jsou cca 50x30x17 cm. Pro zachování životnosti se doporučuje baterie vybíjet jen do poloviny své kapacity. Také není dobré vystavovat baterie teplotám pod bodem mrazu a naopak teplotám vyšším než 45° C.

Lithiové Baterie

Lithiové baterie mají životnost více než 5000 cyklů, což odpovídá cca. 20-30 letům používání. Celý komplet baterií o stejné kapacitě jako komplet čtyř olověných baterií je 4x menší a lehčí, tedy rozměrově a váhově odpovídá jedné olověné baterii. Lithiové baterie nejsou tak náchylné na výkyvy teplot a dají se vybíjet do 90 % své kapacity, aniž by byla ovlivněna jejich životnost.

Nezávazná poptávka solární elektrárny