SEMS portál - profesionální monitoring solárního systému

SEMS portál

Podrobný návod, jak portál SEMS funguje, si můžete vytisknout zde.

Co přesně SEMS portál zobrazuje? Po úspěšném přihlášení se vám na hlavním přehledu zobrazí následující položky:

1. Číslo elektrárny a jméno osoby, na kterou je elektrárna vedena. Tento údaj, prosím, vždy uvádějte při komunikaci s technickou podporou. Zmíníte-li údaj v úvodu komunikace, urychlíte řešení vzniklého problému.

2. Zobrazené údaje: datum vepsání elektrárny do monitoringu, klasifikace, PV kapacita, kapacita baterie a adresa.

- Klasifikace: značí, jakým způsobem je ukládána energie vygenerovaná elektrárnou.
- PV kapacita: značí výkon všech instalovaných panelů dohromady.
- Kapacita baterie: značí, jaká je kapacita instalované baterie. Více o typu baterie a jejich funkčnosti se dočtete v návodech o ‍bateriích.
- Adresa: Místo, kde je instalována elektrárna.

3. Aktuální výkon a status baterie.

4. Orientační údaje týkající se údajů z necertifikovaného měřiče od GoodWe instalovaného ve vašem rozvaděči.

5. Panel se 4 hlavními položkami:

  • První ikona křížku ‍- ‍po rozkliknutí zobrazí rozložení zatížení jednotlivých fází.
  • Při kliknutí na ikonku ,,Load phase" zobrazíte/schováte grafické znázornění dané hodnoty. Křivky „load phase“ ukazují aktuální zatížení fáze 1, 2 a 3.
  • Výběr datumu.
  • Ikona Napájení ‍- ‍zobrazí graf s jednoduchým vyobrazením chování elektrárny v období, jednoho, vámi zvoleného, dne.
  • Ikona Výroba elektřiny&příjem ‍- ‍umožnuje zobrazení grafického znázornění dodané energie, vlastní spotřeby dodané energie z ‍FVE panelů a množství prodané energie. Podle těchto grafů je tak možné vylepšovat efektivitu práce s ‍vaší fotovoltaickou elektrárnou.
  • Ikona Energetické statistiky ‍- ‍zobrazuje koláčové grafy porovnávající nákup energie z distribuční sítě s prodejem energie do distribuční sítě. Tyto grafy jsou čistě informačního charakteru, a to i proto, že odchylka dle výrobce a provozovatele monitoringu (GoodWe) činí až 50 W na fázi, což při dlouhodobých grafech může vyústit v odchylku až v desítkách procent. Pokud tedy pozorujete na FVE takovou odchylku, prosím, zkontrolujte nejdříve svůj elektroměr, který poskytuje českou legislativou certifikovaná data.

6. Dvě karty. Tok energie a Zařízení. Umožňují přepnutí mezi vyobrazením pohybu energie (viz úvodní obrázek) a ‍podrobnostech o ‍zařízení.

Ikona tok energie:

– Ikona fotovoltaických panelů – číslo vpravo vedle ní tak zobrazuje aktuální výrobu energie.

– Ikona baterie zobrazuje aktuální procento nabití baterie – hodnota vpravo vedle pak značí aktuální vybíjení nebo nabíjení baterie.

– Ikona spotřeby značí aktuální spotřebu domácnosti.

– Ikona zapojení do sítě – hodnoty vlevo vedle ní značí, kolik energie nakupujete/prodáváte.

Ikona zařízení: 

– „model“ – značí výkon vašeho střídače. V tomto případě je instalovaný střídač s výkonem 8 kW.

„SN“ – značí sériové číslo vašeho střídače.

„vnitřní teplota“ – ukazuje teplotu uvnitř střídače. Běžně je kolem 40 ‍°C. Záleží však hodně na okolní teplotě střídače. Dle výrobce je provozní teplota od -35 ‍°C do 60 ‍°C.

„DC napětí proud 1 a 2“ jsou hodnoty, které mohou poukázat na vadnou pojistku, a proto je dobré vědět, na co poukazují. Než si řekneme, co která čísla znamenají, prosím, ujistěte se, zda je ve vaší elektrárně instalovaný jeden okruh FVE panelů, nebo dva. Je-li jeden, bude jedna hodnota (pravděpodobně DC napětí/proud 2) rovna 0. Jsou-li instalované 2 okruhy, budou obě kolonky vykazovat hodnoty. V noci, při zasněžených panelech či v jiných situacích, kdy elektrárna nevyrábí budou hodnoty kolem 60. Pokud jsou hodnoty kolem 60 a je slunečný den – je vadná pojistka. Návod na její výměnu najdete zde.

„Stav baterie“ - indikuje, zda se baterie nabíjí či vybíjí.

„Stav BMS“ – BMS ‍= ‍řidící systém baterie ‍= ‍výpočetní jednotka, která pomocí teplotních čidel kontroluje stav baterie a upravuje například nabíjecí výkon. Ten může být ve stavu pohotovostním, chybovém nebo normálním. V případě chybového stavu kontaktujte podporu. Pohotovostní stav nemusí znamenat problém. V případě, že ovšem přetrvává, taktéž preventivně kontaktujte technickou podporu.

– Dalšími kolonkami je „nabíjecí a vybíjecí proud BMS“. Ten se odvíjí od toho, jaké máte baterie. V případě, že máte baterie typu Force H2, je vybíjecí a nabíjecí proud 18 A. Pokud máte baterie H48050, je tento proud 25 A. Jak která baterie vypadá, najdete zde. Pokud tato čísla neodpovídají, nemusí to znamenat chybu. BMS, tedy řídící modul, totiž může tato čísla ponížit, pokud vyhodnotí, že je to třeba (nízká či vysoká teplota, max nabití nebo vybití atd.).

„SOH“ – ukazuje zdraví baterie. To záleží na počtu cyklů a ‍podmínkách, kde je baterie uložena.

Verze (FW/BMS) pak ukazuje verzi firmware BMS a měniče.

 

Zpět na časté dotazy