SEMS portál - profesionální monitoring solárního systému

SEMS portál

Podrobný návod jak portál SEMS funguje si můžete vytisknout zde.

Co přesně SEMS portál zobrazuje? Po úspěšném přihlášení se vám na hlavním přehledu zobrazí následující položky:

1. Číslo elektrárny a jméno osoby, na kterou je elektrárna vedena. Tento údaj, prosím vždy uvádějte při komunikaci s technickou podporou. Díky zmínění údaje v úvodu komunikace, urychlíte řešení vzniklého problému.

2. Údaje značí, datumu vepsání elektrárny do monitoringu, klasifikaci, PV kapacitu, kapacitu baterie a adresu.

- Klasifikace: značí, jakým způsobem je ukládána energie vygenerována elektrárnou.
- PV kapacita: značí výkon všech instalovaných panelů dohromady.
- Kapacita baterie: značí, jaká je kapacita instalované baterie. Více o typu baterie a jejich funkčnosti se dočtete v návodech o bateriích.
- Adresa: Místo, kde je instalována elektrárna.

3. Aktuální výkon a status baterie.

4. Orientační údaje týkající se údajů z necertifikovaného měřiče od GoodWe instalovaného ve vašem rozvaděči.

5. Panel se 4 hlavními položkami:

  • První ikona křížku, po rozkliknutí zobrazí rozložení zatížení jednotlivých fází.
  • Při kliknutí na ikonku ,,Load phase" zobrazíte/schováte grafické znázornění dané hodnoty. Křivky „load phase“ ukazují aktuální zatížení fáze 1, 2 a 3.
  • Výběr datumu.
  • Ikona Napájení, zobrazí graf s jednoduchým vyobrazením chování elektrárny v období, jednoho, vámi zvoleného, dne.
  • Ikona Výroba elektřiny&příjem umožnuje zobrazení grafického znázornění dodané energie, vlastní spotřeby dodané energie s FVE panelů a množství prodané energie. Podle těchto grafů, je tak možné, vylepšovat efektivitu práce s Vaší fotovoltaickou elektrárnou.
  • Ikona Energetické statistiky zobrazuje koláčové grafy porovnávající nákup energie z distribuční sítě s prodejem energie do distribuční sítě. Tyto grafy jsou čistě informačního charakteru, a to i pro to, že odchylka dle výrobce a provozovatele monitoringu (GoodWe) činí až 50 W na fázi, což při dlouhodobých grafech může vyústit v odchylku až v desítkách procent. Pokud tedy pozorujete na FVE nějakou kauzalitu, prosím, zkontrolujte nejdříve svůj elektroměr, který poskytuje českou legislativou certifikovaná data.

6. Dvě karty. Tok energie a Zařízení. Umožňují přepnutí mezi vyobrazením pohybu energie (viz. úvodní obrázek) a podrobnostech o zařízení.

Ikona tok energie:

– Ikona fotovoltaických panelů – číslo vpravo vedle ní tak zobrazuje jejich aktuální výrobu.
– Ikona baterie zobrazuje aktuální procento nabití baterie – hodnota vpravo vedle pak značí aktuální vybíjení nebo nabíjení baterie. značí nabíjení a značí vybíjení.
– Ikona spotřeby značí aktuální spotřebu domácnosti.
– Ikona zapojení do sítě – hodnoty vlevo vedle ní značí, kolik energie nakupujete/prodáváte.

Ikona zařízení: 

– „model“ – značí výkon vašeho střídače. V tomto případě je instalovaný střídač s výkonem 8 kW.

„SN“ – značí sériové číslo vašeho střídače.

„vnitřní teplota“ – ukazuje teplotu uvnitř střídače. Běžně je kolem 40 C. Záleží však hodně na okolní teplotě střídače. Dle výrobce je provozní teplota od -35 do 60 stupňů celsia.

„DC napětí proud 1 a 2“, jsou hodnoty, které mohou poukázat na vadnou pojistku, a proto je dobré vědět, na co poukazují. Než si řekneme, co která čísla znamenají, prosím ujistěte se, zda je na Vaší elektrárně instalovaný jeden okruh FVE panelů, nebo dva. Je-li jeden, bude jedna hodnota (pravděpodobně DC napětí/proud 2) rovna 0. Jsou-li instalované 2 okruhy, budou obě kolonky vykazovat hodnoty. V noci, při zasněžených panelech, či v jiných situacích kdy elektrárna nevyrábí budou hodnoty kolem 60. Pokud jsou hodnoty kolem 60 a je slunečný den – je vadná pojistka. Návod na její výměnu najdete zde.

„Stav baterie“ - indikuje, zda se baterie nabíjí či vybíjí.

„Stav BMS“ – BMS (=řídící systém baterie, výpočetní jednotka, která pomocí teplotních čidel kontroluje stav baterie a upravuje například nabíjecí výkon). Ten může být ve stavu pohotovostním, chybovém nebo normálním. V případě chybového stavu prosím kontrolujte podporu. Pohotovostní stav nemusí znamenat problém. V případě že ovšem přetrvává taktéž preventivně kontaktujte technickou podporu.

– Dalšími kolonkami je „nabíjecí a vybíjecí proud BMS“. Ten se odvíjí od toho, jaké máte baterie. V případě že máte baterie typu Force H2 je vybíjecí a nabíjecí proud 18 A. Pokud máte baterie H48050 je tento proud 25 A. Jak která baterie vypadá najdete zde. Pokud tyto čísla neodpovídají, nemusí to znamenat chybu. BMS, tedy řídící modul, totiž může tato čísla ponížit, pokud vyhodnotí, že je to třeba. (nízká či vysoká teplota, max nabití nebo vybití atd.)

„SOH“ – ukazuje zdraví baterie. To se odvíjí na počtu cyklů a podmínkách kde je baterie uložena.

Verze (FW/BMS) pak ukazuje verzi firmware BMS a měniče.

 

Zpět na časté dotazy