INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A TŘETÍ OSOBY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 110/2019 Sb., o ‍zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ‍Nařízení Evropského parlamentu a ‍Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. ‍4. ‍2016 o ‍ochraně fyzických osob v ‍souvislosti se zpracováním osobních údajů a ‍o ‍volném pohybu těchto údajů a ‍o ‍zrušení směrnice 95/46/ES.

Na níže uvedených odkazech bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v ‍souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ‍zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. ‍4. ‍2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), a ‍zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jste uzavřeli smlouvu o ‍dílo pro realizaci fotovoltaické elektrárny do data 31. ‍8. ‍2022 je Vašim správcem společnost innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 ‍00 Praha ‍10, IČO 49903209, zápis v ‍OR MěS v ‍Praze, sp. zn. ‍C ‍220583. Ucelené informace o ‍zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a ‍účelu zpracování, přehledu práv a ‍povinností, a ‍aktualizovaného seznamu kategorií zpracovatelů a ‍příjemců osobních údajů, jsou dostupné zde.

Pokud jste uzavřeli smlouvu o dílo pro realizaci fotovoltaické elektrárny po datu 1. ‍9. ‍2022 či o ‍jejím uzavření teprve jednáte, je Vašim správcem společnost innogy Energo, ‍s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 ‍00, Praha ‍10, IČ 25115171, zápis v ‍OR MěS v ‍Praze, sp. zn. C ‍50971. Ucelené informace o ‍zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a ‍účelu zpracování, přehledu práv a ‍povinností, a ‍aktualizovaného seznamu kategorií zpracovatelů a ‍příjemců osobních údajů, jsou dostupné zde.

Při návštěvě webových stránek provozovaných innogy se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookies“ na počítači subjektu údajů. Soubory cookies jsou na webových stránkách innogy používány především z důvodu zajištění správného fungování těchto stránek, marketingových preferencí subjektu údajů a jiných požadavků. Díky těmto technologiím může innogy další návštěvu našich webových stránek optimalizovat a ‍umožnit tak jejich neomezené a pohodlné využívání.

Nastavení zpracování souboru cookies je možno upravit přímo ve webovém prohlížeči nebo přímo na webových stránkách innogy. Při návštěvě webových stránek innogy se zobrazí cookies lišta, prostřednictvím které je možné vyjádřit preference s použitím příslušných cookies. Dojde-li k zablokování (tedy k nesouhlasu) používání všech souborů cookies ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím individuálního nastavení, není možné využívat některé funkce webových stránek innogy.

Více informací o cookies a podmínek jejich užívání je možno najít na webové adrese www.innogy.cz/cookie-policy.

 

Tyto zásady mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí žádné smlouvy. Tento dokument je ‍účinný dnem zveřejnění 31. ‍08. ‍2022.