Nečekejte s fotovoltaikou na září

Dotace zajistíme a ‍garantujeme už ‍teď. Stačí podpis smlouvy a ‍o ‍vše ostatní se ‍postaráme.

Dotace na fotovoltaiku

Státní dotace z ‍programu Nová zelená úsporám vám pokryjí až ‍50 ‍% ‍všech nákladů na ‍pořízení i ‍instalaci fotovoltaického systému. Veškerou administrativu spojenou se ‍žádostí o ‍dotace vyřídíme za ‍vás.

  • Program Nová zelená úsporám je zaměřen na snižování energetické náročnosti obytných domů
  • Primární zaměření programu je na využití obnovitelných zdrojů energie
  • Cílem je motivovat domácnosti k ‍energetickým úsporám
  • Dotace poskytované z ‍programu NZÚ zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaiky
  • Bez dotací je ekonomická výhodností obtížně dosažitelná z ‍důvodu zvyšování cen komponent FVE
  • Vyplacená dotace na fotovoltaiku může zkrátit dobu návratnosti investice o ‍několik let

Podmínky žádosti o dotaci na fotovoltaiku

Vlastnictví nemovitosti

Dotaci mohou čerpat majitelé rodinných domů, na kterých bude FVE instalována.

Trvalé bydlení

Objekt, na ‍který se ‍bude fotovoltaická elektrárna instalovat, musí být alespoň z ‍části určený k ‍trvalému bydlení.

Nová fotovoltaika

Dotace je poskytována pouze pro ‍nově instalované fotovoltaické elektrárny připojené do sítě.

 

Jaké jsou maximální výše dotace na ‍fotovoltaiku

  • Maximální výše dotace na ‍jednu žádost je 50 ‍% ‍z ‍celkových přímých realizačních výdajů.
  • V ‍dotačně zvýhodněných krajích ‍- ‍Ústecký, Moravskoslezský a ‍Karlovarský – ‍je dotace ještě o ‍10 ‍% ‍vyšší, tj. ‍60 ‍% z ‍celkových realizačních výdajů.
  • Maximální výše dotace pro ‍rodinný dům je ‍200 ‍000 ‍Kč, pro ‍zvýhodněné kraje 220 ‍000 ‍Kč. V ‍případě kombinace s ‍domácí nabíječkou (dotace v ‍hodnotě až ‍26 ‍500 ‍Kč) lze dohromady čerpat až ‍246 ‍500 ‍Kč.

 

Příklady podpory z ‍programu NZÚ

Části fotovoltaické elektrárny Výše podpory
Základní instalace o ‍výkonu 2 ‍kWp 60 000 Kč
Za každý další 1 ‍kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 ‍kWh el. ‍akumulačního systému 10 000 Kč

Jak dlouho trvá získání dotace

Úhrada fotovoltaiky

Zhruba do 10 ‍dnů od předání díla vám vystavíme konečnou fakturu na částku, která zbývá k ‍úhradě.

Žádost o dotaci

Až nám na účet dorazí zbývající částka k ‍doplacení, připravíme veškerou dokumentaci a ‍podáme žádost o ‍dotaci.

Ověření žádosti

Úředníci po formální a ‍technické stránce zkontrolují všechny doložené dokumenty a ‍rozhodnou o ‍přiznání dotace.

Vyplacení dotace

Po vyřízení veškerých administrativních kroků je dotace obvykle připsaná na ‍váš účet do ‍8 ‍týdnů od uhrazení faktury.

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou

Je Vám cokoliv nejasného,
potřebujete něco upřesnit?

fotovoltaika@innogy.cz