Dotace na fotovoltaiku

Státní dotace z ‍programu Nová zelená úsporám vám pokryjí až ‍50 ‍% ‍všech nákladů na ‍pořízení i ‍instalaci fotovoltaického systému. Veškerou administrativu spojenou se ‍žádostí o ‍dotace vyřídíme za ‍vás.

  • Program Nová zelená úsporám je zaměřen na snižování energetické náročnosti obytných domů
  • Primární zaměření programu je pro využití obnovitelných zdrojů energie
  • Cílem je motivovat domácnosti k ‍energetickým úsporám
  • Dotace poskytované z ‍programu NZÚ zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaiky
  • Bez dotací je ekonomická výhodností obtížně dosažitelná z ‍důvodu zvyšování cen komponent FVE
  • Vyplacená dotace může zkrátit návratnost investice do fotovoltaiky o ‍několik let

Podmínky žádosti o dotaci na fotovoltaiku

Vlastnictví nemovitosti

Dotaci mohou čerpat majitelé rodinných domů, na kterých bude FVE instalována.

Trvalé bydlení

Objekt, na ‍který se ‍bude fotovoltaická elektrárna instalovat, musí být alespoň z ‍části určený k ‍trvalému bydlení.

Nová fotovoltaika

Dotace je poskytována pouze pro ‍nově instalované fotovoltaické elektrárny připojené do sítě.

 

Jaké jsou maximální výše dotace na ‍fotovoltaiku

  • Maximální výše dotace na ‍jednu žádost je 50 ‍% ‍z ‍celkových přímých realizačních výdajů.
  • V ‍dotačně zvýhodněných krajích ‍- ‍Ústecký, Moravskoslezský a ‍Karlovarský – ‍je dotace ještě o ‍10 ‍% ‍vyšší, tj. ‍60 ‍% z ‍celkových realizačních výdajů.
  • Maximální výše dotace pro rodinný dům je 160 ‍000 ‍Kč. V ‍případě kombinace s ‍elektrickým ohřevem vody se zásobníkem min. ‍120 ‍l a ‍domácí nabíječkou lze dohromady čerpat až ‍212 ‍500 ‍Kč.

 

Příklady podpory z ‍programu NZÚ

Části fotovoltaické elektrárny Výše podpory
Základní instalace o ‍výkonu 2 ‍kWp 35 000 Kč
Za každý 1 ‍kWp instalovaného výkonu   8 000 Kč
 Za každý 1 kWh bateriového akumulačního systému    8 ‍000 ‍Kč 
 Bonus za elektrický ohřev vody v ‍zásobníku o ‍kapacitě min. ‍120 ‍l 10 ‍000 ‍Kč
 Příspěvek na domácí nabíječku automobilu  15 ‍000 ‍Kč 

Jak dlouho trvá získání dotace

Úhrada fotovoltaiky

Zhruba do 10 ‍dnů od předání díla vám vystavíme konečnou fakturu na částku, která zbývá k ‍úhradě.

Žádost o dotaci

Až nám na účet dorazí zbývající částka k ‍doplacení, připravíme veškerou dokumentaci a ‍podáme žádost o ‍dotaci.

Ověření žádosti

Úředníci po formální a ‍technické stránce zkontrolují všechny doložené dokumenty a ‍rozhodnou o ‍přiznání dotace.

Vyplacení dotace

Po vyřízení veškerých administrativních kroků je dotace obvykle připsaná na ‍váš účet do ‍8 ‍týdnů od uhrazení faktury.

Připravíme vám nezávaznou nabídku fotovoltaiky

Je Vám cokoliv nejasného,
potřebujete něco upřesnit?

fotovoltaika@innogy.cz