Fotovoltaický slovníček: Podívejte se na přehled nejčastějších pojmů z fotovoltaiky

Prostudujte si základní pojmy, které je dobré znát, když přemýšlíte o solární energii:

 • Fotovoltaika je obvykle označení pro zařízení, které přeměňuje sluneční záření na elektřinu.
 • Fotovoltaický panel (modul) se někdy označuje i jako solární panel. Tvoří ho takzvané fotovoltaické články.
 • Fotovoltaický článek je klíčový prvek celého systému. Právě články produkují elektřinu. Na panelech jich bývá obvykle zapojených 60 nebo 72.
 • Fotovoltaická elektrárna (označovaná jako solární nebo sluneční elektrárna) přeměňuje přímé sluneční záření na elektřinu. A to pomocí fotovoltaického jevu. Tvoří ji nejen panely, ale i nosné konstrukce, střídače, řídicí elektronika a případně baterie.

Základ bychom měli. V souvislosti s fotovoltaikou se pravděpodobně potkáte i s dalšími důležitými pojmy:

 • Baterie (jinak také bateriový systém nebo akumulátory) slouží jako uložiště elektřiny pro pozdější využití. Dnes jsou standardem baterie typu LiFePO4. Při výběru baterie myslete na to, že její kapacitu nikdy nemůžete využít na 100 %. K dispozici je obvykle 80 % kapacity.
 • Střídač (měnič) se stará o přeměnu stejnosměrného napětí z panelů nebo baterie na střídavé 230V napětí.
 • Mikrostřídač je zařízení s malým výkonem, které se instaluje pod fotovoltaický panel. Výstupem je střídavé 230V napětí.
 • String je označení pro sériové propojení solárních panelů, které zajišťuje dostatečné napětí pro funkci střídače.
 • Výkonový optimizér se pod fotovoltaický panel připojuje pomocí konektorů. Sériově propojené panely tak každý pracují v optimálním pracovním bodě, nikoli podle „nejhůře“ fungujícího panelu. Zlepšuje tedy výkon celého fotovoltaického systému.

Ve fotovoltaice se můžete setkat i s mnoha zkratkami. Nabízíme vám přehled těch nejdůležitějších:

 • FV = fotovoltaika, fotovoltaický.
 • FVE = fotovoltaická elektrárna, solární elektrárna, sluneční elektrárna.
 • FVS = fotovoltaický systém.
 • MPP = Maximum Power Point neboli bod maximálního výkonu. Jde o pracovní bod, ve kterém má fotovoltaický panel maximální výkon. Hodnota tohoto bodu se mění podle intenzity slunečního záření a teploty panelu.
 • MPPT = MPP tracker neboli sledovač bodu maximálního výkonu. Jde o zařízení se softwarem, který zvyšuje výnos energie. Zajišťuje, aby panel stále pracoval v blízkosti bodu maximálního výkonu. Obvykle bývá součástí střídače nebo regulátoru nabíjení.
 • Wp = wattpeak neboli watt špičkového výkonu. Jednotka, která označuje maximální výkon fotovoltaických panelů. Hodnota se uvádí za ideálních podmínek. V praxi se tohoto výkonu dosáhne při kolmém osvitu letním sluncem. Běžně se pracuje i s hodnotami kWp, MWp…

Hodit by se vám mohl ještě termín „jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny“, který se nejčastěji udává právě v kWp a stanovuje se podle součtu dílčích jmenovitých výkonů všech panelů.

 

Zpět na blogové články