Co je to fotovoltaika?

Co je to fotovoltaika

Fotovoltaika (FVE) je zkráceně přeměna sluneční energie na energii elektrickou. Celý proces přeměny založený na principu známém jako fotovoltaický jev se odehrává ve fotovoltaických článcích.  

Fotovoltaické články se dělí na mono– a polykrystalické a spojují se do větších celků, známých pod pojmem solární nebo také fotovoltaické ‍panely.

Fotovoltaika představuje nevyčerpatelný a obnovitelný zdroj elektřiny. Jako „palivo“ jí slouží sluneční záření. Z toho důvodu může solární elektrárna fungovat dlouhou dobu bez obsluhy a nároky na její údržbu jsou nepatrné.

Potenciál fotovoltaiky bude do budoucna bezpochyby dále narůstat a návratnost investice do fotovoltaiky bude v řádu několika málo let. Počítá se s dalším navyšováním výkonu fotovoltaických článků, stejně jako se změnou designu, kdy solární panely například dostávají podobu klasických střešních tašek. Navíc cena fotovoltaiky průběžně klesá. Instalace střešních solárních panelů tak jednoznačně zhodnocuje danou nemovitost.

Ať už si vyberete jakýkoli typ ‍solárního ‍panelu, je jisté, že šetříte nejen peněženku, ale také životní prostředí. Výroba, provoz, demontáž i likvidace solárních panelů jsou totiž k přírodě velmi ohleduplné. Podle statistik uchrání domácnost se střešní fotovoltaikou za rok ovzduší od šesti tun oxidu uhličitého a roční výdaje za energie jí poklesnou v průměru o polovinu.

Elektřina z vlastní výroby pomůže k získání větší míry nezávislosti na dodavatelích energie a je pojistkou proti zvýšení cen elektřiny a možným výpadkům sítě. Takto vyrobenou elektřinu lze použít pro chod domácích spotřebičů, ohřev ‍vody nebo třeba nabíjení elektromobilu.

 

Zpět na časté dotazy