Připojení fotovoltaiky do sítě

Co je to fotovoltaika
Chcete prodávat přetoky z ‍FVE, tedy elektrickou energii ze ‍solární elektrárny, kterou doma nespotřebujete? Nebo jen potřebujete ujistit, že ‍se ‍vaše solární elektřina smysluplně využívá? Připojení FVE do ‍distribuční sítě je ‍nejvýhodnější řešení. Připojení však není vždy jednoduché. Probereme, jak připojení fotovoltaiky k ‍síti probíhá a ‍na ‍jaké překážky při něm můžete narazit. Pomůžeme vám zvládnout celý proces.

Připojení FVE do ‍distribuční sítě, nebo tzv. ‍„ostrovní systém“?

Připojení do ‍distribuční sítě vám umožní využívat fotovoltaickou elektrárnu naplno. Nejen že ‍tak budete moci pokrýt slabší zimní měsíce, kdy výroba z ‍vaší elektrárny nepokryje spotřebu. S ‍připojením můžete do ‍sítě také nespotřebovanou elektrickou energii prodávat. Možná vás ale přesto napadne, jestli je ‍vůbec nutné fotovoltaickou elektrárnu do ‍distribuční sítě připojovat.

Ryze technicky vzato to ‍nutné není. není. Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat i ‍jako takzvaný „ostrovní systém“ (off-grid), tedy bez připojení k ‍distribuční síti. Off-grid fotovoltaika využívá ukládání vyrobené elektrické energie baterii. Ostrovní systémy jsou však efektivní pouze v ‍odlehlých oblastech, ve ‍kterých není zavedena elektřina. U ‍ostrovního systému jste vždy velmi limitováni denní výrobou elektřiny, a ‍to ‍zvláště v ‍zimních měsících.

Jak je ‍to ‍s ‍dotacemi?

V ‍současné době je ‍možné v ‍programu Nová zelená úsporám získat dotaci i ‍pro instalaci fotovoltaické elektrárny bez připojení k ‍distribuční síti. Mnohem běžnější je ‍však připojení solární elektrárny k ‍distribuční síti.

Dotace tedy pamatují na ‍solární elektrárny připojené k ‍distribuční síti i ‍na ‍ty ‍nepřipojené. Dotace se ‍vyplácejí nejen na ‍výrobní kapacitu, ale pomáhají krýt i ‍náklady na ‍akumulaci vyrobené elektřiny.

Způsob připojení do ‍distribuční sítě

Pokud se ‍rozhodnete připojit FVE do ‍sítě, je ‍možné to ‍provést dvěma způsoby:

1. ‍Standardní režim připojení FVE do ‍sítě:

Standardní režim (výrazně převažuje) dovoluje přeprodávat přetoky do ‍distribuční sítě. Pro standardní připojení FVE do ‍sítě teoreticky stačí, aby fotovoltaika splnila základní podmínky distributora. V ‍praxi to ‍se ‍standardním připojením nemusí být úplně jednoduché, ale na ‍to ‍se ‍podíváme níže.

2. ‍Zjednodušený režim připojení FVE do ‍sítě:

Záleží na ‍konkrétním distributorovi, zda povolí solární elektrárnu s ‍možností přetoků. Někdy se ‍může stát, že ‍distributor nemůže z ‍kapacitních důvodů (byť třeba jen dočasně) povolit přetoky a ‍prodej přebytečné elektřiny. innogy v ‍takovém případě nabídne fotovoltaickou elektrárnu v ‍tzv. ‍„bezpřetokovém“ neboli zjednodušeném režimu.

V ‍praxi to ‍znamená, že ‍dochází jen k ‍tzv. ‍technologickému přetoku do ‍distribuční sítě, ale solární elektrárna může pracovat bez omezení. Zjednodušené připojení FVE k ‍distribuční síti je ‍dnes čím dál častější. Ale ne ‍proto, že ‍by ‍se ‍pro něj tolik majitelů fotovoltaických elektráren najednou rozhodlo. Při zvýšené poptávce po ‍fotovoltaice, která v ‍Česku v ‍posledních letech je, dochází k ‍tomu, že ‍distribuční síť v ‍některých oblastech nemá dostatečně velkou kapacitu.

Omezit přetoky na ‍technologické není nijak náročné zajistit, nastaví to ‍technici innogy při oživení solární elektrárny.

Jak připojit FVE do ‍distribuční sítě

Prvním krokem je ‍podání žádosti o ‍připojení FVE do ‍distribuční sítě u ‍územně příslušného distributora. V ‍České republice působí celkem tři distributoři elektrické energie ‍– ‍ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.

Distributor vaši žádost posoudí a ‍ověří, zda vaše odběrné místo splňuje všechny požadavky pro připojení fotovoltaické elektrárny k ‍síti. Může se ‍stát, že ‍distributor žádost zamítne, protože distribuční síť v ‍dané oblasti nemá dostatečnou kapacitu. Někdy zamítavé stanovisko distributora provází sdělení termínu, kdy bude navýšena kapacita sítě. Zjednodušené připojení tak může být jen dočasné.

Pokud distributor vaši žádost schválí, následuje uzavření smlouvy o ‍připojení. Dalším krokem je ‍předložení projektové dokumentace a ‍příprava odběrného místa pro připojení k ‍síti. V ‍tomto bodě se ‍podmínky jednotlivých distributorů nejvíce liší, každý distributor má ‍vlastní požadavky na ‍podobu elektroměrového sloupku.

Jak dlouho trvá připojení FVE do ‍distribuční sítě

Standardní doba připojení FVE k ‍distribuční síti byla ještě nedávno v ‍řádu několika týdnů. Vzhledem k ‍tomu, jak se ‍v ‍poslední době zvýšil zájem o ‍vlastní fotovoltaiku, se ‍čekací lhůta může prodloužit výjimečně i ‍na ‍několik měsíců.

Jak už ‍jsme zmínili, ani když počkáte, není vůbec jisté, že ‍vám distributor připojení FVE k ‍distribuční síti schválí. Může se ‍stát, že ‍na ‍to ‍nebude stačit kapacita distribuční sítě ve ‍vaší oblasti a ‍že ‍budete muset počkat, než se ‍posílí.

V ‍současné době jsou stále nejoblíbenější fotovoltaické elektrárny do ‍10 ‍kWp. Bez stavebního povolení je ‍však dnes možné stavět fotovoltaické elektrárny až ‍do ‍50 ‍kWp, jak to ‍dovoluje nová vyhláška. Situace s ‍kapacitou distribuční sítě se ‍může tedy ještě zhoršit.

Může innogy vyřídit připojení FVE do ‍distribuční sítě za ‍vás?

Pokud si ‍pořizujete fotovoltaickou elektrárnu se ‍společností innogy, nemusíte se ‍složitým procesem připojení FVE k ‍distribuční síti vůbec trápit. Veškeré papírování totiž vyřídíme za vás!

Podáme žádost o ‍připojení fotovoltaiky do ‍sítě, poskytneme projektovou dokumentaci a ‍vše zařídíme tak, aby vaše fotovoltaika vyhovovala požadavkům distributora.

Mimochodem, úplně stejně za ‍vás vyřídíme i ‍žádost o ‍dotaci. Víme totiž přesně, jak zpracovat žádost, abyste dosáhli na ‍maximální příspěvek od ‍státu. Získání dotace na ‍fotovoltaiku vám garantujeme.

 

Zpět na blogové články