Návštěva technika

Návštěvu si s vámi domluvíme v dostatečném předstihu. Pokud jste nám doposud nedodali fakturu za dodávku elektřiny, ze které vyčteme vaši roční spotřebu, nebo nejste naším odběratelem, připravte si tuto fakturu pro technika v den obhlídky.

 

Na co se mě bude technik ptát?

Ideálně si také dopředu promyslete odpovědi na následující otázky:

  • Kam chcete panely na střechu umístit?
  • Kudy je možné vést kabely od solárních panelů k samotnému solárnímu systému?
  • Bude možné kabely vést v lištách, nebo je třeba je zasekat do zdí?
  • Kam plánujete umístit samotnou technologii fotovoltaické elektrárny?
  • Máte v plánu zařízení připojit k internetu?
  • Pokud ano, je vaše Wi-Fi dostatečně silná, nebo je na místo přivedený datový kabel?

Pokud neznáte odpověď na některou z otázek, nic se neděje. Technik s vámi vše probere a poradí.

Jak prohlídka probíhá?

Náš technik se u vás zdrží 1 až 2 hodiny. Během nich mrkne, kde je hlavní, případně podružný domácí rozvaděč, prověří, zda je možné technologii zapojit do stávajících rozvodů. Dál také navrhne, kudy vést kabely a kam umístit technologii.

Zkontroluje krovy, střešní krytinu a zhodnotí, kam umístit solární panely. Podle toho případně zvolí i nosnou konstrukci pro panely. Výstupem z jeho prohlídky je protokol, ve kterém shrne možné řešení instalace fotovoltaiky.

 

Zpět na blogové články