Průkaz energetické náročnosti budov: co to je a proč je důležitý?

Pokud chcete bydlet v ‍souladu s ‍ekologií, určitě byste neměli zapomínat na spotřebu energie. Co je přesně průkaz energetické náročnosti budovy, kdo ho potřebuje a ‍jak ho můžete získat? To vše vám povíme.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy

PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy slouží k ‍informaci o ‍energetické náročnosti provozu nemovitosti a ‍je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) rozebírá nemovitost z ‍pohledu hospodaření s ‍energiemi, včetně návrhu stavebních opatření, jejich cen a ‍dopadu.

Celá energetická certifikace hodnotí parametry jako vytápění, prostup tepla obálkou budovy, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a ‍osvětlení.

Kdo musí mít energetický štítek budovy

PENB je vyžadován pro všechny budovy využívající k ‍provozu energie, tedy rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nemocnice, školní budovy, hotely, restaurace, sportovní haly atd.

Kdy se nemusí dělat PENB?

Výjimku pak tvoří historické budovy, památníky, náboženské budovy (v ‍nichž se provádí obřad), dočasné budovy, průmyslové budovy a ‍dílny, budovy s ‍rozlohou menší než 50 ‍m2 užitné plochy a ‍budovy k ‍bydlení, jež se nevyužívají celoročně (chaty a ‍chalupy).

Co všechno vám PENB prozradí

PENB je konečným výstupem energetické certifikace. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy. Průkaz (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v ‍rozsahu A ‍až ‍G. Třída ‍A prokazuje nejvyšší hospodárnost, naopak třída ‍G označuje budovy velmi nehospodárné. Nově stavěné budovy však nyní musí splňovat energetickou náročnost v ‍rozmezí pouze A ‍až ‍B.

Energetická náročnost budov

Kdo může energetický průkaz vytvořit?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nemůže vytvořit kdokoliv. Zpracovat ho může pouze kvalifikovaný odborník ‍– ‍energetický specialista. Tito specialisté musí mít odpovídající vzdělání a ‍praxi v ‍oblasti energetiky budov a ‍musí být držiteli platné certifikace pro vytváření PENB.

Cena PENB je velmi individuální

Cena za zpracování PENB se může výrazně lišit v ‍závislosti na typu a ‍velikosti budovy, složitosti instalovaných technických systémů a ‍také na konkrétním poskytovateli služby. Je asi vhodné poptat více firem a ‍udělat si obrázek o ‍ceně předem.

Energetická náročnost budovy a ‍fotovoltaika

Fotovoltaický systém je jedním z ‍opatření, které snižuje energetickou náročnost budovy. Fotovoltaika může být (ale nemusí) zapsána i ‍v ‍Průkazu energetické náročnosti budovy.

Jak je to s ‍dotací?

Dotace na fotovoltaiku z ‍programu Nová zelená úsporám počítá i ‍s ‍podporou FVE systému vybudovaném na novostavbě. Budova musí mít jen platné kolaudační rozhodnutí a ‍být zapsána v ‍katastru nemovitostí. Ale pozor! U ‍mnoha budov projektovaných v ‍současné době se to většinou bez nějakého opatření neobejde a ‍v ‍PENB může být zapsána právě fotovoltaika. V ‍takovém případě nárok na dotaci NZÚ není!

Řešení pro novostavby a ‍budovy s ‍fotovoltaikou zapsanou v ‍PENB

Řešení ale existuje i ‍zde. Termín „novostavba“ platí jen 2 ‍roky po kolaudaci. O ‍dotaci pro FVE systém z ‍programu NZÚ je tak možné požádat, ale až po uplynutí dvou let.

Pokud je fotovoltaika uvedená v ‍průkazu a ‍tím pádem je jednou z ‍technologií, které k ‍získání PENB mají přispět, na její pořízení se dotace NZÚ ‍(C) nevztahuje. Pokud ale lze požadované hodnoty PENB splnit jinými způsoby a ‍fotovoltaika se pořizuje jako další nadstavbová technologie, na dotaci nárok je. Podmínkou je jen, že se instalace i ‍úhrada systému uskuteční až po dokončení rodinného domu, tedy po jeho zápisu do katastru nemovitostí.

V ‍případě FVE zapsané v ‍PENB je ještě jedna možnost vedoucí k ‍nároku na dotaci. V ‍rámci výstavby domu pořídit co nejmenší fotovoltaický systém a ‍za 2 ‍roky od kolaudace jej rozšířit. Na rozšíření se dotace NZÚ totiž také vztahují.

 

Zpět na blogové články